MENU

Algemene voorwaarden

 1. Foto en video gemaakt door Hilde Eyckmans Fotografie kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, blog en sociale media (facebook, instagram,…). Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
 2. De boeking van een fotoreportage is definitief na het betalen van een voorschot/boekingsfee. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een fotoreportage door de klant geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.
 3. Via betaling van het voorschot/boekingsfee geeft de klant aan de algemene voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te gaan.
 4. Bij een annulatie van een huwelijksreportage, minder dan 3 maanden vooraf de afgesproken huwelijksdatum, moet er een schadevergoeding voorzien worden van 50% van de totaalprijs van het afgesproken huwelijkspakket. Dit vervalt enkel bij bewezen ernstig overmacht zoals overlijden van één van de partijen.
 5. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum van een huwelijksreportage, wordt er een andere fotograaf voorzien die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald.
 6. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een fotoreportage die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 7. Een fotoreportage van Hilde Eyckmans Fotografie wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de fotoreportage koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 8. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.
 9. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Andere bewerkingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag.
 10. Na oplevering van een fotoreportage met fotopakket heeft de klant 20 dagen, vanaf de dag van oplevering, om zijn keuze van pakket te maken. Is er na 20 dagen door de klant geen keuze gemaakt, dan worden alle foto’s vrijgegeven en het bijpassende fotopakket/tarief afgerekend via factuur.
 11. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 12. Huwelijksalbums worden betaald na goedkeuring van de eerste opmaak. In de prijs van het huwelijksalbum zit steeds deze opmaak met 3 aanpassingen inbegrepen, als ook de consultatie en drukkosten. Het huwelijksalbum moet steeds betaald worden na opmaak, ook als het huwelijksalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.
 13. De waarde van een aangekochte/betaalde cadeaubon wordt altijd 100% in mindering gebracht van de uiteindelijke geboekte fotoreportage en is onbeperkt geldig. Het tarief van de fotoreportage is die van de moment van boeking van de reportage, niet het moment van aankoop van de cadeaubon.

CLOSE